„Chusty malowane – warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich”

 W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja pt. „Chusty malowane – warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim w sumie dla grupy 90 osób.

 

„Chusty malowane – warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” z powiatu nowotarskiego

W dniu 10 sierpnia br. Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała kolejne drugie warsztaty dla przedstawicieli KGW w ramach realizacji projektu „Chusty malowane – warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich”. W warsztatach, które odbyły się w Restauracji Pasieka w Jabłonce uczestniczyło 15 przedstawicielek: KGW Harklowa, KGW Podwilk, KGW Maniowy, KGW Kluszkowce, KGW Krościenko n/Dunajcem, KGW Zubrzyca Dolna, KGW Skawa, KGW Waksmund, KGW Łopuszna, KGW Ostrowsko, KGW Długopole, KGW Lipnica Mała, KGW Jabłonka-Bory, KGW Lipnica Wielka, KGW Zubrzyca Górna. Zgodnie z założonym programem uczestniczki warsztatów zapoznały się z techniką malowania na tkaninie oraz  nauczyły się łączenia różnych barw, doboru kolorów pod okiem instruktora Joanny Galicy-Doruli artystki z Poronina. Uczestniczki warsztatów bardzo zaangażowały się podczas zajęć, rozwinęły kreatywność i wyobraźnię malując oryginalne chusty o czym świadczy poniższa relacja fotograficzna

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dotacji uzyskanej przez Małopolską Izbę Rolniczą z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Partnerami Projektu w powiecie nowotarskim jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.

PARTNERZY PROJEKTU:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce - Pieniny"

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Lokalna Grupa Działania Beskid Grolicki

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl 

www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl