„Sztuka tworzenia wianków – warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich” z powiatu nowotarskiego

 

W 2022 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja pt. „Sztuka tworzenia wianków – warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich” zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim i krakowskim w sumie dla grupy 90 osób.

„Sztuka tworzenia wianków – warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich” z powiatu nowotarskiego

W dniu 28 lipca br. Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała kolejne drugie już warsztaty dla przedstawicieli KGW w ramach realizacji projektu „Sztuka tworzenia wianków – warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich”. W warsztatach, które odbyły się w Czorsztynie w hotelu ECO Active Resort Pieniny uczestniczyło 15 przedstawicielek KGW z powiatu nowotarskiego: KGW w Zubrzycy Dolnej, KGW w Lipnicy Małej, KGW w Maniowach, KGW w Harklowej, KGW w Łopusznej, KGW w Ostrowsku, KGW w Krauszowie, KGW w Skawie, KGW w Gronkowie, KGW w Łapszance, KGW w Nowej Białej, KGW w Czorsztynie, KGW w Kluszkowcach, KGW w Szlembarku, KGW w Sromowcach Wyżnych. Warsztaty zgłębiły wiedzę uczestniczek na temat ziół, kwiatów i ich praktycznego wykorzystania w tworzeniu wianków a także rozwinęły zmysł artystyczny. Każda z uczestniczek otrzymała zioła, żywe kwiaty, kłosy zbóż oraz wszystkie materiały konieczne do wykonania wianków. Uczestniczki wykonały samodzielnie wianki trzema różnymi metodami pod okiem instruktora Jolanty Korzeń-Cichoń. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich bardzo zaangażowały się podczas zajęć, rozwinęły kreatywność i wyobraźnię podczas tworzenia wianków o czym świadczy poniższa relacja fotograficzna.

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dotacji uzyskanej przez Małopolską Izbę Rolniczą z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

   • • •

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl 

www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl