2020r. Mobilna Strefa Animacji - projekt MOWES

WYPOŻYCZALNIA - MASKOTKI - ZAMEK DMUCHANIEC - BRAMKA CELNOŚCIOWA DMUCHANA        

 

OFERTA WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU I STROJÓW REKLAMOWYCH:

  1. cennik wypożyczania zjeżdżalni
  2. cennik wypożyczania bramki celnościowej
  3. cennik wypożyczania stroju reklamowego

 

Nasze Stowarzyszenie realizuje inicjatywę lokalną w obszarze ekonomii społecznej pt. „Mobilna Strefa Animacji”.  Projekt polega na zakupie urządzeń rekreacyjnych takich jak dmuchaniec zjeżdżalnia i bramka celnościowa oraz stroje postaci bajkowych, które będą wykorzystywane na potrzeby uatrakcyjnienia każdego rodzaju imprez plenerowych na obszarze działania LGD „Gorce-Pieniny”, a także wypożyczany innym podmiotom, organizacjom, jak też osobom fizycznym. Realizacja inicjatywy stwarza możliwość rozwoju usług oferowanych przez nasze stowarzyszenie.

 

Cele projektu:

Cel główny                   - Ekonomizacja działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce-

                                       Pieniny" poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług o charakterze odpłatnym.

Cel szczegółowy 1        - przygotowanie i testowanie nowej usługi świadczonej odpłatnie przez Stowarzyszenie

Cel szczegółowy 2        - wzmocnienie potencjału technicznego Stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług odpłatnych.

 

Termin realizacji Inicjatywy: od 15 listopada 2018r. do 31 marca 2019r.

Inicjatywa lokalna w obszarze ekonomii społecznej pt. „Mobilna Strefa Animacji” współfinansowana jest ze środków przekazanych przez tj. Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MILA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.