2021 r. Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju 2021

Szanowni Państwo, w związku z zakończoną ewaluacją zewnętrzna, która odbyła się w ramach wspólnego projektów małopolskich Lokalnych Grup Działania udostępniamy raport z niniejszej ewaluacji naszego LGD i Lokalnej Strategii Rozwoju. Mamy nadzieję, że zawarte w niej informacje i konkluzje posłużą nam wszystkim do jeszcze lepszego rozwijania naszego obszaru.