Aktualizacja kryteriów wyboru – konsultacje społeczne

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń Urzędu Marszałkowskiego poprzez doprecyzowanie opisów kryteriów wyboru oraz wprowadzenie dodatkowych opisów:

  • dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
  • dla operacji własnych
  • oraz wyboru Grantobiorców w ramach realizacji projektów grantowych.

 

zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Aktualizacji kryteriów wyboru  (formularz uwag do pobrania zamieszczony niżej).

 Proponowane zmiany wprowadzono czerwoną czcionką.

Wypełniony formularz prosimy:

  • przesłać drogą elektroniczną na adres: www.leadergorce-pieniny.pl, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – aktualizacja kryteriów wyboru”,
  • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres 34-450 Krościenko n/D, Rynek 32 z dopiskiem „Konsultacje społeczne – aktualizacja kryteriów wyboru”.
  • lub przesłać dostarczyć do biura LGD w Krościenku n/D, Rynek 32

 

Termin nadsyłania wypełnionego dokumentu upływa 1 czerwca.

 

 

 

Małgorzata Piątek