Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski konkursu na wybór LSR wnioskowane przez Stowarzyszenie LGD „Gorce- Pieniny” kwoty pomocy uległy obniżeniu o 5%:

  • W przypadku środków na realizacje LSR - poddziałanie 19.2 do 4 750 000zł
  • W przypadku środków na współpracę - poddziałanie 19.3 ­do 95 000zł
  • W przypadku środków na funkcjonowanie do 1 187 500zł, z czego na koszty bieżące - 1 140 000zł, a na realizację poddziałania 19.4 aktywizacja – 47 500zł.

 

W związku z powyższym konieczne są do wprowadzenia zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 (LSR) mające na celu dostosowanie LSR w szczególności w zakresie wskaźników realizacji LSR, planu działania i budżetu do obniżonej kwoty środków.

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 (formularz uwag do pobrania zamieszczony niżej).

 

Wypełniony formularz prosimy:

  • przesłać drogą elektroniczną na adres: www.leader-gorce-pieniny.pl, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR”,
  • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres 34-450 Krościenko n/D, Rynek 32 z dopiskiem „Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR”.
  • lub przesłać dostarczyć do biura LGD w Krościenku n/D, Rynek 32

 

Termin nadsyłania wypełnionego dokumentu upływa 1 czerwca.

 

Małgorzata Piątek