Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

W związku z realizacją LSR, a także zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”  informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji LSR.

Proponowane zmiany wynikają z możliwości realizacji projektów współpracy na poziomie budżetu wynoszącego 5 % LSR, tj. 237 500zł, a polegają na wprowadzeniu dodatkowych wskaźników dla przedsięwzięć realizowanych przez projekty współpracy:

1.1.5. Dziedzictwo kulturowe i naturalne ostoją Gorców i Pienin

1.2.5.  Integracja mieszkańców i promocja obszaru

Wprowadzony dodatkowy wskaźnik określono jako „Liczba zrealizowanych zadań w ramach projektu współpracy” – 2 szt.

 

Proponowane zmiany dotyczą:

Rozdziału V

Załącznika 3 Plan Działania

 

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 (formularz uwag do pobrania zamieszczony niżej).

 

Wypełniony formularz prosimy:

  • przesłać drogą elektroniczną na adres: www.leader-gorce-pieniny.pl, wpisując w tytule maila:

 „Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR”,

  • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres 34-450 Krościenko n/D, Rynek 32 z dopiskiem „Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR”.
  • lub przesłać dostarczyć do biura LGD w Krościenku n/D, Rynek 32

 

Termin nadsyłania wypełnionego dokumentu upływa 21 czerwca 2017r.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”