Aktywnej integracji ciąg dalszy…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” od kwietnia 2017r. realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pn.: Aktywna integracja o charakterze zawodowym, polegającym na zorganizowaniu szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego, zajęć grupowych oraz płatnych staży dla uczestników projektu „Daj sobie szansę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku.”

Jest to już drugie zadanie publiczne w tym zakresie, realizowane przez LGD.

W realizacji zadania publicznego bierze udział 11 bezrobotnych osób, które już uczestniczyły w indywidualnym doradztwie zawodowym  oraz warsztatach dotyczących przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – CV oraz listu motywacyjnego, poznania metod i technik efektywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy projektu zostali także zapoznani z prawami i obowiązkami pracownika oraz pracodawcy. Przeprowadzone zostały dla 5 osób szkolenia z zakresu magazyniera z obsługą wózków widłowych i kelnera. Trwają kursy na prawo jazdy kat. B i C, z których skorzystało dwóch uczestników projektu.

W ramach projektu zostały  podpisane umowy czteromiesięcznego stażu, z których skorzysta pięć osób.

 

 

Stowarzyszenie LGD

 „Gorce-Pieniny”