Album „Maniowy 1974-2014”

Beneficjent:  Gminne    Gminne  Centrum Kultury w Kluszkowcach

Tytuł operacji – „Wydanie albumu „Maniowy 1974-2014”, zorganizowanie stałej wystawy oraz imprezy promującej album.

Cel operacji:  Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi Maniowy. Dokumentacja w formie albumu i zdjęć z Maniów, wsi wysiedlonej pod zapore na Dunajcu.

Realizacja operacji obejmowała  wydanie albumu „Maniowy 1974-2014” zawierającego 40-letnią  ciekawą historię miejscowości Maniowy, zorganizowanie  konferencji popularno naukowej, utworzenie stałej wystawy dawnych zdjęć wykonanych na arkuszach blachy oraz zorganizowanie imprezy promującej album.

 

W wyniku zrealizowanego projektu  została zachowana w postaci albumu  40 letnia historia wsi Maniów która w związku z powstałą zaporą wodną na Dunajcu , została przeniesiona w nowe miejsce. Operacja realizuje  wskaźnik produktu LSR Liczba materiałów dokumentujących/promujących dorobek kulturowy i przyrodniczy obszaru w ramach przedsięwzięcia„Ocalić od zapomnienia”.

Wartość całkowita projektu – 60 263,00 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera - 45 434,00 zł

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach  za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

K.Kubik