Amfiteatr w Czorsztynie

Beneficjent: Gmina Czorsztyn

Tytuł operacji: „Budowa amfiteatru w miejscowości Czorsztyn”

Cel operacji:  Celem operacji jest poprawa oferty spędzania wolnego czasu oraz stworzenie miejsca spotkań mieszkańców z obszarów LGD, poprzez budowę Amfiteatru w miejscowości Czorsztyn 

Realizacja operacji  polegała na  wykonaniu   ogólnodostępnego drewnianego amfiteatru w Czorsztynie.  Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejscowość zyskała obiekt, gdzie będą mogły odbywać się imprezy lokalne. Inwestycja wpłynie na rozwój turystyki i poprawę oferty spędzania wolnego czasu, oraz na wzrost atrakcyjności turystycznej  obszaru LGD.

Operacja realizuje  wskaźnik produktu LSR–liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjne w zakresie przedsięwzięcia” Kultura i rekreacja w Gorcach i Pieninach

Wartość całkowita projektu – 59 498,38zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera – 38812,17 zł

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez Gminę Czorsztyn za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny

 

K.Kubik