Amfiteatr w Mizernej

Beneficjent:  Gminne    Gmina Czorsztyn

Tytuł operacji – „Budowa amfiteatru w Mizernej

Cel operacji:  Poprawa ofert spędzania wolnego czasu oraz stworzenie miejsca spotkań mieszkańców z obszaru LGD, poprzez budowę Amfiteatru w miejscowości Mizerna.

 

Realizacja operacji  polegała na  wykonaniu   ogólnodostępnego drewnianego amfiteatru o wymiarach 12 m x 6 m.  Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie specjalnego podjazdu. W wyniku zrealizowanego projektu  wieś Mizerna  zyskała obiekt , gdzie będą mogły odbywać się imprezy lokalne. Inwestycja wpłynie na rozwój turystyki i poprawę oferty spędzania wolnego czasu, oraz na wzrost atrakcyjności turystycznej  obszaru LGD.

Operacja realizuje  wskaźnik produktuLSR –Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej, sportowej        i rekreacyjne w zakresie przedsięwzięcia” Kultura i rekreacja w Gorcach i Pieninach

 

Wartość całkowita projektu – 55 000,00zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera – 24 990,00 zł

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez Gminę Czorsztyn za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny

K.Kubik