ATRAKCJE REGIONU - ALBUMY

Przedmiot projektu: „Promocja obszaru LGD poprzez wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących obszaru LSR

Celem operacji jest:: Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych oraz rozwój turystyki na terenie obszaru LGD  poprzez przygotowanie, wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych.

Zakres projektu obejmuje wydanie   albumów i folderów  promujących  walory  turystyczne i krajobrazowe oraz rozwój turystyki na terenie obszaru LGD. Albumy są dystrybuowane bezpłatnie wśród turystów I mieszkańców.

Projekt realizuje przedsięwzięcia LSR w zakresie atrakcyjnej oferty turystycznej obszaru Gorce-Pieniny spełniając  cel ogólny  LSR                „ Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych”

Wartość całkowita  projektu : 30 980,00zł

Kwota dofinansowania: 24 784,00,00zł

 

Projekt został zrealizowany w roku 2013r. Wniosek, złożony przez Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec