Biuletyn Informacyjny LGD "Gorce-Pieniny" - marzec 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" dzieli się z Państwem Biuletynem informacyjnym dot. działalności naszej organizacji w I kwartale 2020r.

 

Prosimy o zapoznanie się z istotnymi zmianami dot. pracy biura LGD oraz możliwościami składania wniosków w czasie trwania epidemii koronawirusa:

KOMUNIKAT dot. funkcjonowania biura LGD "Gorce-Pieniny" w czasie epidemii - str. 3

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU W NABORZE 1/2020 - str. 3

ZMIANA TERMINU ZGŁOSZEŃ w KONKURSIE "JESTEM EKO" na 28.04.2020 - str. 10

 

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości w obecnej trudnej sytuacji

Biuro LGD "Gorce-Pieniny"