Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy

Przedmiot projektu  : Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy  w  miejscowości Sromowce Niżne

 

Celem operacji jest  poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Sromowce Niżne   a zwłaszcza sposób  spędzania wolnego czasu przez dzieci , młodzież oraz dorosłych  poprzez budowę boiska do siatkówki.

 

Operacja polegała na budowie  boiska do  piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy   o wym. 10m x19 mw Sromowcach Niżnych. W zakres wchodziło także  wyposażenie  sportowe do gry w piłkę siatkową  zamontowane  w sposób trwały z podłożem. Nawierzchnia boiska wykonana została  z trawy syntetycznej co pozwoli na użytkowanie  boiska przez cały rok włącznie z okresem zimowym. Umiejscowienie boiska w centrum miejscowości, obok Szkoły Podstawowej pozwoli na użytkowanie go przez jak największą liczbę dzieci w tym również tych najmłodszych.  Budowa boiska pozwoli na uzyskanie następujących efektów użytkowych :

 

  1. Rozszerzenie oferty dydaktyczno-sportowej poprzez organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży
  2. Stworzenie podstaw i szans rozwoju dla aktywnego i zorganizowanego wypoczynku.
  3. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie imprez sportowych
  4. Stworzenie możliwości korzystania z bazy sportowej przez  kluby sportowe i turystów
  5. Zwiększenie rangi i atrakcyjności regionu
  6. Przeciwdziałanie - poprzez propagowanie sportu - agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.

 

Wartość całkowita projektu: 35 241,00  zł 

 

Projekt został zrealizowany w roku 2012r. Wniosek, złożony przez Gminę Czorsztyn za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację ze środków unijnych w wysokości  20 056.00 zł.

 

 Beneficjent: Gmina Czorsztyn