Budowa budynku zaplecza zespołu rekreacyjno - sportowego w Tylmanowej

Przedmiot projektu  - budowa budynku zaplecza zespołu rekreacyjno - sportowego w Tylmanowej

 

Celem operacji  jest  podniesienie standardu świadczonych usług sportowo - rekreacyjnych przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej  poprzez budowę szatni i sanitariatów  przy istniejącym boisku.

 

Operacja polegała   na budowie szatni i sanitariatów oraz podstawowym wyposażeniu w ławki i wieszaki.

 

Wartość całkowita inwestycji : 355 071,71 zł

 

Projekt został zrealizowany w roku 2012r. Wniosek, złożony przez Gminę Ochotnica Dolna za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”.

 

Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację ze środków unijnych w wysokości  84 000.00 zł.

 

Beneficjent: Gmina Ochotnica Dolna