Cyfrowanie w Pieninach - dotacja z MKDNiS

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” pozyskało bezzwrotną dotację w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Kultura ludowa i tradycyjna 2021.

Dotacja w wysokości 20 tys. zł. zostanie przeznaczona na zadanie pn: „Cyfrowanie w Pieninach”, którego celem jest zachowanie ciągłości tradycji rękodzielniczej poprzez bezpośrednie przekazanie wiedzy i unikatowej umiejętności kroju, ręcznego szycia, cyfrowania ( wyszywania haftowania ) elementów męskiego stroju pienińskiego. W zakres zajęć będzie wchodziła także nauka zdobienie aplikacjami części stroju góralskiego oraz nagranie filmu promocyjno-edukacyjnego. Projekt ma za zadanie przekazane w bezpośredni sposób wiedzy i umiejętności młodym osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją tradycji rękodzielniczych w regionie pienińskim. Cyfrowanie stroju jest w naszym regionie unikatowe i grozi całkowitym zanikiem.

Zajęcia prowadził będzie Jan Kubik -wybitna i niepowtarzalna postać gminy, laureat nagrody Gloria -Artis- krościeński regionalista, twórca ludowy gawędziarz śpiewak, tancerz oraz znawca ludowej muzyki pienińskiej, zwanym "człowiek orkiestra„ W swojej twórczości sięga przede wszystkim do korzeni, kultywując w ten sposób skarby regionu. Jego szczególna aktywność zaraża miłością do małej ojczyzny nawet te najmłodsze pokolenia.

 

 

Cykl zajęć szkoleniowych z zakresu zanikającego rękodzielnictwa ludowego prowadzone będą w „Galerii Jana Kubika” w Krościenku nad Dunajcem przez okres 8 miesięcy.

 

Osoby młode zainteresowane praktyczną nauką cyfrowania jako kontynuacją tradycji rękodzielnictwa zostaną wyłonione w drodze przeprowadzonej rekrutacji.

 

Projekt dofinansowany z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Kultura ludowa i tradycyjna 2021