Cykl inicjatyw pn. "EKO WZMACNIACZ"

Przedstawiciele Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” podpisali z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na realizację projektu pt. "Organizacja cyklu inicjatyw pn. "EKO WZMACNIACZ" tj. opracowanie terenowej gry edukacyjnej, przeprowadzenie konkursu ekologicznego, organizacja pikniku ekologicznego oraz wycieczki edukacyjnej  jako wzmocnienie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne dzieci i młodzieży z obszaru LGD "Gorce-Pieniny".

Wzrost zainteresowania kwestiami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego wynika z alarmujących danych i informacji płynących od ekologów i specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Ochrona środowiska i wszelkie aspekty związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu i dewastacji środowiska naturalnego stały się wyzwaniem zarówno w skali globalnej jak i lokalnej. Wnioskodawca planuje podjęcie działań zgodnie z celami LSR jak i celami i zadaniami statutowymi organizacji dotyczącymi budowania kapitału społecznego, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także działań obejmujących ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach realizacji operacji planowana jest organizacja 4 wydarzeń edukacyjno-integracyjnych:                                    
A. przeprowadzenie i opracowanie Questu polegającego na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w ulotce.
B. Przeprowadzenie konkursu ekologicznego „Jestem EKO” i wydanie kalendarza
C. Organizacja Pikniku ekologicznego
D. Organizacja wyprawy ekologicznej „Odkrywamy bioróżnorodność”