Działanie I - Spotkanie Tworców Ludowych

Jednym z zaplanowanych działań w ramach realizacji projektu była Identyfikacja twórców ludowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z twórcami .

 

Zaplanowane spotkanie z twórcami ludowymi ze Słowacji oraz Polski odbyło się w dniu 16 grudnia 2009r na terenie Polski w Krościenku nad Dunajcem.

 

W spotkaniu uczestniczyli zarówno Wnioskodawca jak i Partner, oraz twórcy ludowi z miejscowości Lechnica, oraz z Krościenka, Czorsztyna i Ochotnicy. Twórcy ludowi poznali się wzajemnie, nawiązali wstępne kontakty towarzyskie i wymienili się swoimi doświadczeniami oraz swoim dorobkiem. Jednocześnie uszczegółowiono i omówiono plan warsztatów, które zostały zaplanowane na czerwiec 2010 r.