Działanie II

Kolejnymi planowanych działaniami w ramach realizacji projektu było:

 

1. Dokonanie rozeznania cenowego wśród oferentów w sprawie wykonania baneru. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę z Nowego Sącza i wykonano baner.

 

2. Dokonanie rozeznania cenowego wśród oferentów w sprawie wykonania albumu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę z Nowego Sącza, z którym zawarto umowę.

 

3. Cały czas prowadzona jest promocja realizowanego projektu. Informacje związane z postępem realizacji projektu zamieszczane są na bieżąco na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia - www.leadergorce-pieniny.pl /podstrona projektu/, oraz na stronie partnera Obec Lechnica - www.lechnica.sk. Informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 umieszczono także w gminnym biuletynie w Gminie Czorsztyn – 19 marca 2010 r. i gminie Ochotnica Dolna - marzec 2010r /nr biuletynu 36/10/.