Działanie III

Planowane n/w działania w ramach realizacji projektu zostały wykonane tj: 

 

1.Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzieła ludowego z twórcami ludowymi pogranicza polsko – słowackiego 

Warsztaty z twórcami ludowymi, odbywały się w dniach 21-22 maja 2010 r. w gminie Czorsztyn (Maniowy) oraz w dniach 28-29 maja 2010r. na Słowacji w miejscowości Czerwony Klasztor, gdzie cieszyły się bardzo dużym powodzeniem wśród turystów przebywających w tym czasie na terenie klasztoru. Twórcy i uczestnicy warsztatów mieli zapewniony dojazd i wyżywienie podczas warsztatów. W warsztatach wzięli udział twórcy ludowi z gminy Czorsztyn, Krościenko, Ochotnica Dolna oraz ze Słowacji z miejscowości Lechnica, oraz dorośli mieszkańcy i dzieci z w/w gmin. 

 

2.Redagowanie albumu 

Wnioskodawca jest wraz w wykonawcą albumu jest w trakcie redagowania albumu. Zostały już wykonane fotografie do albumu, zredagowano teksy . We wszystkich pracach uczestniczył partner słowacki- Obec Lechnica co przyczynia się do poczucia współodpowiedzialności i wzajemnej współpracy. 

 

3. Nadal prowadzona jest promocja realizowanego projektu. Informacje związane z postępem realizacji projektu zamieszczane są na bieżąco na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia - www.leadergorce-pieniny.pl /pod strona projektu/, oraz na stronie partnera Obec Lechnica - www.lechnica.sk. Informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 umieszczono także w gminnym biuletynie w Gminie Czorsztyn – maj. 

 

K. Kubik