II Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej nad Jeziorem Czorsztyńskim – Kluszkowce – 2011

Przedmiotem projektu było: zorganizowanie „II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej nad Jeziorem Czorsztyńskim – Kluszkowce 2011”. 

 

Celem projektu było

  1. Kształtowanie aktywności amatorskiego ruchu kulturalnego w Gminie Czorsztyn
  2. Umacnianie tożsamości regionalnej 
  3. Aktywizacja społeczności Gminy Czorsztyn do różnych form spędzania czasu wolnego 
  4. Promocja regionu poprzez integrację różnych środowisk 
  5. Kultywowanie tradycji wspólnego śpiewania 

 

Cele operacji zostały zrealizowane dzięki organizacji przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach, Parafię M.B. Częstochowskiej w Kluszkowcach, chór parafialny „Kluszkowce” oraz Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne w Nowym Targu „II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej nad Jeziorem Czorsztyńskim – Kluszkowce 2011”. 

 

Festiwal odbył się 17 lipca br. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w Kluszkowcach. W Festiwalu wzięło udział 5 chórów: chór parafialny „Kluszkowce” z Kluszkowiec, „Flisoki” ze Sromowiec Niżnych, „Echo Gorczańskie” z Nowego Targu, chór „Haliar” ze Starych Hor ze Słowacji i zespół „Camerata” z Islandii.

 

Każdy chór przyjmowany był owacyjnie przez licznie zgromadzoną publiczność, a po koncercie nagradzany gromkimi brawami. Komisja oceniająca Festiwal w składzie:

- mgr Marta Łapczyńska – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu

- mgr Maria Jolanta Kowalczyk- dyrygent chórów w Islandii

- mgr Ewa Kowalczyk – Pawlik – pedagog śpiewu w Akademii Muzycznej w Krakowie, 

w protokole podsumowującym stwierdziła między innymi: „Wszystkie chóry były bardzo dobrze przygotowane – wyrazy uznania dla chórmistrzów. Zaprezentowano bogaty i zróżnicowany repertuar począwszy o J. Arcadelta poprzez J.S. Bacha, W.A Mozarta, C. Franka, aż do muzyki ludowej i pieśni biesiadnej”. 

 

W ocenie Komisji bardzo ważne było to, że chóry w swoich repertuarach mają również utwory z regionów, z których pochodzą, że sięgają do swoich korzeni. 

 

Każdy chór otrzymał pamiątkową statuetkę w kształcie klucza wiolinowego, którą wręczył chórom Wójt Gminy Czorsztyn Tadeusz Wach i proboszcz Parafii Kluszkowce O. Jacek Pawlikowski.

 

Po koncertach i po podsumowaniu Festiwalu, członkowie chórów oraz zaproszeni goście przejechali kolejką „Wolski Ekspres” do zatoki nad Jeziorem Czorsztyńskim, a stamtąd przepłynęli statkiem pod zamek Niedzicki, gdzie podczas wspólnego posiłku mogli się integrować i koncertować do późnych godzin wieczornych. 

 

Wartość projektu – 14 678, 26 zł

Wartość dofinansowania – 9 571, 31zł

Umowa o dofinansowaniu podpisana 10 stycznia 2011 r.

 

 

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach

 

 

Projekt zrealizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi