Infomaty w gminie Ochotnica Dolna

Beneficjent:  Gmina Ochotnica Dolna

Tytuł operacji - Rozwój turystyki i rekreacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna - instalacja kiosków multimedialnych.

Cel operacji: Instalacja 3 kiosków multimedialnych z informacją turystyczną na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Realizacja operacji obejmowała  zakup i montaż 3 infomatówwraz z oprogramowaniem  pełniących funkcję publicznego bezpłatnego dostępu do Internetu. Jest to jednocześnie jedno z najnowocześniejszych źródeł szybkiej i rzetelnej informacji.Infomaty umożliwią mieszkańcom Ochotnicy oraz przyjezdnym dostęp do wszelkiego rodzaju stron administracji rządowej i samorządowej, a także do szeregu usług publicznych oferowanych przez Internet Infomaty zostały zamontowano  na budynkach: Wiejskiego Ośrodka Kultury Ochotnica Górna, Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej, Urzędu Gminy w  Ochotnicy Dolnej

Operacja realizuje  wskaźnik produktu LSR -Liczba wydanych materiałów /opracowań promocyjnych, informacyjnych,       w tym stworzonych stron internetowych  w zakresie przedsięwzięcia” Atrakcyjna oferta turystyczna obszaru Gorce –Pieniny”

Wartość całkowita projektu – 47 601,00zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera - 25 000,00zł

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez Gminę Ochotnica Dolna  za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

K.Kubik

 

 Galeria zdjęć