Inicjatywa lokalna (MOWES)

Partnerskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SPISZ się na medal”  realizuje inicjatywę lokalną w obszarze ekonomii społecznej pt. „Usługi krawieckie i wypożyczalnia sprzętu plenerowego”. Projekt polega na zakupie maszyn do szycia, które będą wykorzystywane do świadczenia usług krawieckich oraz zakupiono sprzęt gastronomiczny plenerowy tj. grill, warnik, podgrzewacz, kociołki oraz stoły i ławki, które będą wypożyczane w regionie spisko-pienińskim. Realizacja inicjatywy stwarza możliwość rozwoju usług oferowanych przez Partnera.
 
Cele projektu:
Cel główny: rozwój organizacji dzięki stworzeniu dodatkowego źródła przychodów poprzez udostępnienie odpłatnej oferty w ramach działalności statutowej stowarzyszenia.
Cel szczegółowy 1 - wzmocnienie potencjału technologicznego Stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług odpłatnych.
Cel szczegółowy 2 - przygotowanie i testowanie nowej usługi świadczonej odpłatnie przez Stowarzyszenie.
 
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SPISZ się na medal” w okresie od 20.04.2021r. do 15.11.2021r. realizuje inicjatywę lokalną w obszarze ekonomii społecznej pt. „Usługi krawieckie i wypożyczalnia sprzętu plenerowego”.
Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców do korzystania z oferty usług krawieckich oraz wypożyczalni.
 
W ramach usług krawieckich, wykonujemy:
 • skracanie, wydłużanie, zwężanie i poszerzanie odzieży gotowej
 • przeróbki i dopasowywanie odzieży gotowej
 • skracanie spodni jeans
 • wszywanie i wymiana zamków błyskawicznych, rzepów
 • wymiana podszewek
 • wymiana suwaków
 • szycie usługowe firan, zasłon, poduszek, pościeli, obrusów itp.
 
 
W ramach wypożyczalni plenerowej udostępniamy:
 • grill
 • kociołki
 • podgrzewacz
 • warnik
 • stół z ławkami
   
  Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego – Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MilA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.