Inicjatywa lokalna (MOWES)

Partnerskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SPISZ się na medal”  realizuje inicjatywę lokalną w obszarze ekonomii społecznej pt. „Wypożyczalnia – zabawa, sport, zdrowie”. Projekt polega na zakupie rowerów i nart biegowych, które będą wypożyczane w regionie spisko-pienińskim. Realizacja inicjatywy stwarza możliwość rozwoju usług oferowanych przez Partnera.
 
Cele projektu:
Cel główny: rozwój organizacji dzięki stworzeniu dodatkowego źródła przychodów poprzez udostępnienie odpłatnej oferty sportowo –rekreacyjnej w ramach działalności statutowej stowarzyszenia.
Cel szczegółowy 1 - wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usług odpłatnych w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego
Cel szczegółowy 2 - przygotowanie i testowanie nowej usługi świadczonej odpłatnie przez Stowarzyszenie
 
Termin realizacji Inicjatywy: od 20 kwietnia 2020r. do 20 listopada 2020r.