Instrumenty muzyczne dla kapeli

Tytuł projektu:  

 

 ZAKUP INSTRUMENTÓW DLA MUZYKI BIOŁOPOTOCANIE

 

Przedmiotem projektu był zakup instrumentów muzycznych  dla kapeli Białopotocanie. Kapela  reprezentuje region górali pienińskich w muzyce, gwarze i

stroju. Członkamizespołu są młodzi i utalentowani muzycy, zamieszkujący w gminach Krościenko n.D i Czorsztyn (Sromowce Niżne). Swoją muzyką kapela 

promuje region podczas licznychfestynów, imprez plenerowych i okolicznościowych, oraz prowadzi warsztaty gry na instrumentach ludowych dla najmłodszych

adeptów muzyki góralskiej. Zakup wyposażeniapozwoli na promocję obszaru LGD poprzez kultywowanie lokalnej twórczości muzycznej nie tylko na obszarze

LSR ale również poza nim

 

 

W ramach projektu zakupiono:

-skrzypce- 5 szt,

-altówka

-basy regionalne

 

Celem projektu  jest: Promocja kultury i dziedzictwa regionu pienińskiego oraz organizacja lokalnej twórczości poprzez zakup instrumentów muzycznych.

 Projekt został zrealizowany w roku 2012r. Wniosek, złożony przez członka kapeli za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”,    przeszedł

pomyślnie wszystkie etapy weryfikacji i został zakwalifikowany do finansowego wsparcia w wysokości 17 629 zł

 

Beneficjent:  Tomasz Bodziarczyk-Krościenko nad Dunajcem