Instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej przy OSP w Krościenku

Przedmiot projektu: Kultywowanie i promocja lokalnej twórczości poprzez doposażenie Orkiestry Dętej przy  OSP w Krościenku nad Dunajcem

Celem operacji jest :

Rozwój działalności i podniesienie atrakcyjności  oferty kulturalnej orkiestry dętej  działającej przy OSP w Krościenku oraz stworzenie mieszkańcom gminy oferty aktywnego spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego

W ramach projektu doposażono orkiestrę w 17 szt.  instrumentów muzycznych takich jak: flety, klarnety, saksofony, trąbki, puzon, tamburino, marakasy sakshorn tenorowy, baryton oraz  sprzęt perkusyjny.

Projekt realizuje przedsięwzięcia LSR w zakresie promocji i organizacji wydarzeń kulturalnych promujących region. Tradycja muzykowania na instrumentach dętych w Krościenku sięga 1932 roku. Wtedy to ,w orkiestrze  prym wiodły skrzypce, a instrumenty dęte byłe egzotycznym produktem. Z biegiem lat orkiestra rozszerzyła swój repertuar  i w miarę możliwości finansowych doposażała się. Obecnie zamierzeniem orkiestry jest nadal rozwijac  swoje umiejętności muzyczne  i umożliwić chętnym naukę na instrumentach. Do  tego służyć  im będzie   nowy zakupiony sprzęt muzyczny. Zakup instrumentów przyczyni się również do  rozwoju działalności  i podniesienia atrakcyjności orkiestry. Zaktywizuje również  dzieci i młodzież do  rozwijania swoich pasji muzycznych, co z kolei wpłynie na proces włączania się w działalnośc  swojego regionu.

Wartość całkowita  projektu :33 220,00

Kwota dofinansowania: 24 950,00

Projekt został zrealizowany w roku 2013r. Wniosek, złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krościenku za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku

 Galeria zdjęć

 

K.Kubik