Kolejny bonus dla LGD „Gorce – Pieniny”

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” będzie mogła zwiększyć kolejny raz budżet Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) o kolejne 520 tys. zł. To jest II bonus, który przyznaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tym LGD, które osiągnęły wysoki poziom wartości zawartych umów o przyznanie pomocy na dzień 31.08.2019r.

W dniu 13.01.2020r. Prezes naszej Lokalnej Grupy Działania "Gorce-Pieniny" - Tomasz Hamerski jako jeden z 8. Lokalnych Grup Działania w Małopolsce odebrał promesę za realizację naszej strategii.

DZIĘKUJEMY WAM WSZYSTKIM


Bez Was naszych beneficjentów, mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń i Gmin nie byłoby tego sukcesu.