KOLIBA NA OBSZARZE LGD

Przedmiot projektu :    Budowa Koliby w miejscowości Ochotnica Dolna

Celem operacji jest : Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze działania LGD ,,Gorce – Pieniny” poprzez budowę ogólnodostępnej drewnianej koliby zlokalizowanej przy szlaku turystycznym.

Zakres projektu:

W ramach realizacji operacji  na szlaku turystycznym wybudowano ogólnodostępną drewnianąkolibę nawiązującą architektonicznie do tradycji kolib pasterskich będących charakterystycznym dla regionu Gorców elementem architektury i krajobrazu, stanowiącym relikt kultury pasterskiej mającej korzenie wołowskie. Obiekt będzie służył jako schronienie i miejsce do odpoczynku dla osób poruszających się po pobliskich szlakach turystycznych i ścieżkach rowerowych, stanowiąc  element poprawy infrastruktury turystycznej oraz uatrakcyjnienie oferty turystycznej regionu. Obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny. Prace obejmowały roboty ziemne, fundamenty, konstrukcja ścian i dachu, roboty wykończeniowe.

Projekt realizuje przedsięwzięcia LSR w zakresie atrakcyjnej oferty turystycznej obszaru Gorce-Pieniny.

Wartość całkowita: 79 012,53zł

Kwota dofinansowania: 50 000,00zł

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez osobę fizyczną  za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 Beneficjent: KRZYSZTOF JAGIELA – gmina Ochotnica Dolna