KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW będących przed podpisaniem umowy, w trakcie aneksowania, rozliczenia itd.

16.03.2020r.

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW od DYREKCJI DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie rozprzestrzenia się epidemia koronawirusa, jego zasięg jest coraz większy, a liczba zachorowań stale rośnie zarówno w Polsce, jak i zagranicą, poniżej przekazujemy stanowisko Dyrekcji Departamentu Funduszy Europejskich UMWM w zakresie PROW 2014-2020 mające na celu wyjaśnienie sposobu postępowania w związku z wyzwaniem, jakim w najbliższych tygodniach lub miesiącach może być prawidłowe funkcjonowanie Państwa projektu:

 Rozumiemy, że epidemia koronawirusa stanowi zdarzenie o znamionach siły wyższej i w związku z tym wymaga bardziej elastycznego podejścia do procesów realizowanych w związku z Twoim projektem oraz obowiązków, jakie nakłada na Ciebie umowa o dofinansowanie projektu. Może ona mieć negatywny wpływ na tempo realizacji zadań, kwalifikowalność wydatków oraz wskaźniki deklarowane na etapie aplikowania przez Ciebie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

W ramach projektów odwoływanych jest m.in. wiele wizyt zagranicznych i krajowych, udziałów w targach, szkoleń, konferencji oraz zajęć. Może to generować wydatki, których poniesienie jest nieodwracalne.

Jeśli z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem dana forma wsparcia nie będzie mogła się odbyć, w celu zachowania warunków umowy, należy zawnioskować o przedłużenie terminu realizacji projektu, o ile jest to możliwe w świetle wymogów konkursu.

Jeżeli znajdujesz się na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i z przyczyn związanych m.in. z wydawaniem decyzji przez podmioty trzecie nie jesteś w stanie w terminie uzupełnić dokumentacji koniecznej do podpisania umowy (np. pozwolenie na budowę) POINFORMUJ o tym fakcie Samorząd Województwa Małopolskiego drogą mailową (e-mail: opiekun projektu lub fe.sekretariat@umwm.malopolska.pl).

Jeżeli jesteś na etapie aneksowania umowy lub rozliczania projektu w razie pytań możesz skontaktować się z zespołem ds. Realizacji Projektów PROW oraz RiM pisząc e-mail na jeden ze wskazanych poniżej adresów e-mailowych  lub dzwoniąc pod numer telefonu:

Pani Ewelina Dziuba – Kierownik Zespołu ds. Realizacji Projektów PROW oraz RiM:
tel. 662 081 024, e-mail: Ewelina.Dziuba@umwm.malopolska.pl

Wnioski o płatność w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz operacji innych:

katarzyna.stawarz@umwm.malopolska.pl
teresa.baj@umwm.malopolska.pl
karolina.sulak@umwm.malopolska.pl
halina.chuchmacz@umwm.malopolska.pl
katarzyna.swiatek@umwm.malopolska.pl
katarzyna.ryszka@umwm.malopolska.pl
ewelina.derebecka@umwm.malopolska.pl

Aneksy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz operacji innych:

aleksandra.lal@umwm.malopolska.pl
bartlomiej.domagala@umwm.malopolska.pl
magdalena.kurcab@umwm.malopolska.pl

Wnioski o płatność oraz aneksy w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:

piotr.grabowski@umwm.malopolska.pl
monika.nowak@umwm.malopolska.pl
edyta.czech@umwm.malopolska.pl
katarzyna.piech@umwm.malopolska.pl
lucyna.migdal@umwm.malopolska.pl

Jeśli znajdujesz się na etapie rozliczenia projektu bądź rozpoczętych już kontroli i w związku z np. brakami kadrowymi nie jesteś w stanie terminowo udzielić stosownych wyjaśnień na etapie weryfikacji wniosku o płatność, bądź złożyć w terminie stosownych wniosków, dokumentów lub sprawozdań, POINFORMUJ o tym fakcie Samorząd Województwa drogą mailową (e-mail: opiekun projektu lub
fe.sekretariat@umwm.malopolska.pl).

W najbliższych tygodniach nie będziemy realizować kontroli projektów na miejscu, przygotuj się na konieczność ew. udokumentowania i przekazania dodatkowej dokumentacji, w tym np. fotograficznej w zakresie projektu, by możliwe było płynne rozliczanie Twojego projektu.

 

Przesyłki pocztowe, kurierskie należy kierować na następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Funduszy Europejskich

Wielicka 72 B

30-552 Kraków

 

w załączeniu ww. pismo od Dyrekcji Departamentu Funduszy Europejskich UMWM