Konsultacje aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 (LSR) zapraszamy mieszkańców na konsultacje społeczne.

 

Stowarzyszenie LGD Gorce-Pieniny w złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wnioskowało o kwotę 6 350 000zł. Po ocenie wnioskowana kwota pomocy ulega obniżeniu o 5%, dlatego musimy przedłożyć LSR dostosowaną w szczególności w zakresie wskaźników realizacji LSR, planu działania i budżetu do obniżonej kwoty środków.

 

Spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy odbędzie się 23-05-2016r.
tj. poniedziałek  o godz. 17.00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Krościenku.

 

Małgorzata Piątek