Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) związaną z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych, zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji LSR.

Zmiany polegać będą w szczególności na:

– zmiany wysokości budżetu dla przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej lub 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej, w tym zwiększanie zatrudnienia, o 520 000 PLN;

– aktualizacji przedawnionych zapisów w LSR i poprawy oczywistych omyłek.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura LGD Gorce-Pieniny na formularzu zmian mailowo: biuro@leadergorce-pieniny.pl do 22 maja 2019 r. do godz. 12.00.