Konsultacje społeczne zmian do LSR

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.

Aktualizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia (LSR) dotyczą:

  • Rozdziału III Diagnoza
  • Tabeli 8 Matryca celów i przedsięwzięć
  • Tabela 9 Działania możliwe do realizacji w ramach przedsięwzięć
  • Rozdziału VIII - Budżet LSR;
  • Załącznika nr 3. Plan działania;
  • Załącznika nr 4. Budżet LSR i Plan Finansowy;

Proponowane zmiany zaznaczono w załączonym dokumencie kolorem czerwonym i niebieskim.

Podstawa podjęcia decyzji o aktualizacji LSR jest zgodna z Procedurą aktualizacji LSR, m.in.:
- monitorowaniem przedsięwzięć wdrażających LSR, przede wszystkim w zakresie: osiągania wskaźników zakładanych w ramach przedsięwzięć / osiągania celów strategii na skutek realizacji przedsięwzięć / dotrzymywania harmonogramów dotyczących realizacji przedsięwzięć i zawartych w nich zadań / zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowaniem działań w zakresie zdefiniowanych przedsięwzięć.

Proponowane zmiany wynikają także:

- z możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR,

Jednocześnie prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo mailem na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub składali osobiście w biurze Stowarzyszenia do dnia 13.02.2020 r. do godz. 11.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Zarząd, który ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia.

 

Opublikowano: 5/02/2020