Kontynuacja posiedzenia Rady ws oceny wniosków

Działając na podstawie § zgodnie z § 19 ust. 1 oraz § 20 Regulaminu Rady,  – Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” zwołuje na dzień 22 października 2020r. tj. czwartek kontynuację posiedzenie Rady. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 16:00 w Kluszkowcach.

Przedmiotem posiedzenia będzie kontynuacja oceny i wyboru wniosków złożonych do LGD „Gorce-Pieniny” w ramach naborów nr 3/2020  i 4/2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Proponowany porządek obrad:

Nabór nr 3/2020

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 3/2020.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 3/2020
 3. Ustalenie wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

Nabór nr 4/2020

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 4/2020.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 4/2020
 3. Ustalenie kwoty wsparcia
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
 6. Omówienie uzupełnień do naborów ogłoszonych w terminie od 6 do 20 maja 2019r.; wyjaśnienia Rady;

 

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad.