KULTYWOWANIE TRADYCJI RĘKODZIELNICZYCH

Już drugi rok realizowany jest przez Stowarzyszenie LGD „ Gorce-Pieniny” projekt w zakresie, ochrony kultury ludowej i tradycyjnej. Projekt zakłada kontynuacje zajęć prowadzonych w 2016 roku zapomnianego już rękodzieła ludowego tj. tkania ręcznego na krosnach. Zamierzeniem projektu jest zdobycie praktycznych umiejętności przez młode osoby, by w przyszłości mogły kultywować tradycje ludowe swoich przodków. Zajęcia przeprowadzone są od stycznia b.r. przez Panią Stanisławę Krupa i odbywają się w Regionalnej Izbie w Sromowcach Wyżnych,. Efekty projektu zostaną pokazane na największej imprezie "Lato pod Trzema Koronami” w okresie wakacyjnym. Projekt finansowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

                                                                                                

Projekt dofinansowany z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017-Dziedzictwo kulturowe –priorytet 3–Kultura ludowa i tradycyjna

 

Koordynator projektu

Krystyna Kubik

Zarząd LGD”Gorce-Pieniny”