Lego robotyka - z Fundacji ORLEN

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” otrzymało dotację 5.000 zł w ramach I edycji Programu Grantowego „Moje miejsce na Ziemi” od Fundacji Orlen – Dar Serca na realizację projektu pt. „Lego robotyka”. Spośród 1135 złożonych na konkurs wniosków wybrano 293 projekty do dofinansowania. Łącznie granty otrzymało blisko 300 różnych organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, instytucji kultury, szkół i innych organizacji działających na rzecz społeczności lokalnych z całej Polski.

Nasze Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji zakupi zestawy Lego WeDo oraz tablety, które pozwolą przeprowadzić warsztaty robotyki dla dzieci ze szkół podstawowych z obszaru działania LGD „Gorce-Pieniny”.

Projekt zakończony i rozliczony w 2019r.