LGD Gorce-Pieniny uruchomi nabory wniosków już w listopadzie!

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” planuje uruchomić w listopadzie nabory wniosków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej:

Terminy planowanych naborów:

  1. od 10 do 24 listopada 2016r. na rozwijanie działalności gospodarczej, zakres tematyczny operacji:
  • Przedsięwzięcie 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym produktów innowacyjnych:

Wskaźniki produktu: 

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 600 000zł

Wskaźniki produktu: 

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 400 000zł

  • Przedsięwzięcie 2. 3.

Rozwój działalności gospodarczej 350 000zł

 

 

  1. od 10 do 24 listopada 2016r. na podejmowanie działalności gospodarczej, zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety

Wskaźniki produktu: 

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w sektorze turystycznym przez osoby do 30. roku życia i/lub kobiety 300 000zł

 

Przedsięwzięcie 1.2.1  Podejmowanie działalności gospodarczej

Wskaźniki produktu: 

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 600 000zł

 

Ogłoszenia o naborze zostaną podane do publicznej wiadomości 27 października 2016r.
 tj. 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń LGD.

 

W związku z planowanymi na listopad naborami wniosków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej zapraszamy mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna i Szczawnica na otwarte spotkania informacyjne oraz konsultacje w mobilnym punkcie informacyjnym, na których uczestnicy uzyskają informacje o planowanym konkursie.

 

Terminy spotkań informacyjnych:

- 28-10-2016r. /piątek/ godz. 9.00 Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem

- 31-10-2016r. /poniedziałek/ godz. 9.00 Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

- 02-11-2016r. /środa/ godz. 9.00 Urząd Gminy Ochotnica Dolna

- 03-11-2016r. /czwartek/ godz. 9.00 Urząd Gminy Czorsztyn

 

Po spotkaniach w wyżej wymienionych termiach od godz. 12.00 do godz. 14.30 zostanie uruchomiony mobilny punkt informacyjny, gdzie osoby zainteresowane uzyskają informacje o planowanym konkursie.

 

Dodatkowo zostaną zorganizowane spotkanie informacyjne w biurze Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”;

  • w dniu 28-10-2016r. o godz. 16.00, na którym uczestnicy zostaną poinformowani  o planowanym konkursie,
  • oraz 4-11-2016r.o 16.00 dla osób z grup defaworyzowanych określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju (osoby do 30 roku życia i/lub kobiety).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu w biurze LDG jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Zgłoszenia można dokonać pod nr tel. 18 262 35 90 lub 789 304 706.

 

Udział wnioskodawcy w szkoleniu jest punktowany według lokalnych kryteriów wyboru.

Wybór terminu i miejsca spotkania należy do Państwa.

 

Zapraszamy!

 

Małgorzata Piątek

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”