LGD realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” od 1 listopada 2016r. realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pn.: Aktywna integracja o charakterze zawodowym, polegającym na zorganizowaniu szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego, zajęć grupowych oraz płatnych staży dla uczestników projektu „Daj sobie szansę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku.”

W realizacji zadania publicznego bierze udział 9 bezrobotnych osób, które pod koniec 2016r. uczestniczyły w indywidualnym doradztwie zawodowym  oraz warsztatach dotyczących przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – CV oraz listu motywacyjnego, poznania metod i technik efektywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy projektu zostali także zapoznani z prawami i obowiązkami pracownika oraz pracodawcy. Pięciu uczestników projektu zostało przeszkolonych z zakresu: sprzedawcy, kucharza, opiekuna dla osób starszych i niepełnosprawnych, budowlańca, a jeden ukończył kurs na prawo jazdy kat. B.

Jedna z 6 osób odbywających staże zawodowe w ramach projektu, podjęła już pracę, na umowę o pracę.

Realizacja projektu trwa do końca kwietnia 2017r.

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” w marcu 2017r. złożyło swoją ofertę na kontynuację realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

 

Stowarzyszenie LGD

 „Gorce-Pieniny”