Listy operacji z naborów wniosków nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 i 5/2019

Informujemy, że Rada Stowarzyszenia Lokalna grupa działania „Gorce –Pieniny” dokonała w dniu 29 czerwca 2019 r., oceny operacji, które zostały złożone w następujących naborach:

 

-1/2019 – przedsięwzięcie (1.1.2) Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym produktów innowacyjnych.

-2/2019 – przedsięwzięcie (1.1.3) Wykorzystywanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD

-3/2019 – przedsięwzięcie (1.1.4) Spójne działania marketingowe na rzecz regionu.

-4/2019 – przedsięwzięcie (1.2.1) Podejmowanie działalności gospodarczej

-5/2019 – przedsięwzięcie (1.2.7) W zdrowym ciele zdrowy duch

trwających od 6 do 20 maja 2019 r.