Logotypy

Poniżej przedstawiamy wymagane logotypy:

 

  1. Logo 4 znaków bez miejsca na logotyp beneficjenta z tłem - Logotyp_PROW_bez_loga_beneficjenta_z_tłem.jpg
  2. Logo 4 znaków bez miejsca na logotyp beneficjenta bez tła - Logotyp_PROW_bez_loga_beneficjenta_bez_tła.png
  3. Logo 4 znaków z miejscem na logotyp beneficjenta z tłem - Logotyp_PROW_z_logiem_beneficjenta_z_tłem.jpg
  4. Logo 4 znaków bez miejsca na logotyp beneficjenta mono kolor z tłem - Logotyp_PROW_z_logiem_beneficjenta_mono.jpg
  5. Księga znaku PROW, z aktualnymi logotypami - WWW_Księga_wizualizacji_znaku_PROW_2014-2020_[od_1012021]