Melex - transport rekreacyjny

Tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie usług rekreacyjnych – transportu rekreacyjnego.

Beneficjent ze Szczawnicy

Cel operacji: podjęcie działalności gospodarczej do końca 2017 roku w zakresie oferowania usług transportu rekreacyjnego na terenie gminy Szczawnica. W ramach planowanej operacji zostanie także utworzone jedno miejsce pracy, gdyż podjęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną jest traktowane jako utworzenie miejsca pracy na pełnym etacie

Kwota operacji: 76 695,79 zł

Termin realizacji operacji: listopad 2016 – wrzesień 2017