Mobilne usługi fizjoterapii na obszarze LGD

Tytuł operacji: Mobilna Fizjoterapia

 

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu mobilnych usług fizjoterapeutycznych poprzez zakup maszyn i urządzeń, w tym utworzenie miejsca pracy poprzez samozatrudnienie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Kwota operacji: 60 000,00 zł

Termin realizacji operacji: lipiec 2017 – wrzesień 2018