Modernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną – Etap I

Przedmiotem projektu była modernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej, umożliwiająca wielofunkcyjne wykorzystanie obiektu który  stanowi centrum kulturalno-rekreacyjne wsi.

 

Zakres prac obejmował m.innymi

 

  1. wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń na poddaszu budynku z przeznaczeniem na salę prób dla orkiestry dętej i ogniska muzycznego działających przy Ośrodku wraz zapleczem sanitarnym oraz magazyny sprzętu i strojów,
  2. zakup podstawowego wyposażenia sali,
  3. remont pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby biblioteki publicznej,
  4. remont pomieszczeń w piwnicy – zaplecza dla obiektów sportowych funkcjonujących przy budynku.

 

Celem operacji jest: podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez WOK Ochotnica Dolna poprzez modernizacje budynku i zakup wyposażenia.

 

Modernizacja budynku ośrodka kultury  wpłynęła na podniesienie jakości prowadzonej w nim różnej działalności kulturalnej bazującej głównie na lokalnych zasobach.

 

Projekt został zrealizowany w roku 2011. Wniosek, złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Leader Gorce-Pieniny, przeszedł pomyślnie wszystkie etapy weryfikacji , został zakwalifikowany do wsparcia.

 

Beneficjent:  Gmina Ochotnica Dolna