Modernizacja internetowych serwisów informacyjno-turystycznych pieniny.com oraz szczawnica.com

Przedmiotem projektu było utworzenie strony internetowej dotyczącej obszaru LGD i jego atrakcji przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych 

 

Celem operacji jest podniesienie świadomości reklamy internetowej mieszkańców na terenach objętych Lokalną Strategia Rozwoju oraz promowanie regionów wiejskich Gorców i Pienin zarówno w Polsce, jak i za jej granicami. wspieranie rozwoju lokalnej społeczności, promocji jej kultury, unikalnej twórczości ludowej, historii i przyrody.

Projekt służy waloryzacji zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych, przyczyni się do większego zainteresowania regionem turystów, a przez co poprawy warunków jakości życia, w tym warunków zatrudnienia. Zmodernizowane strony będą aktywnie wspomagać rozwój turystyki i agroturystyki regionalnej. Będą także promować dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, w tym produkty lokalne. Realizacja przyczyni się do integracji środowisk lokalnych i promocji regionu. Efektem projektu będą lepsze perspektywy rozwoju przedsiębiorczości, zarówno firmy jak i reklamujących się za jej pośrednictwem podmiotów gospodarczych. 

 

www.pieniny.com

 

www.szczawnica.com

 

Beneficjent: Janusz Wojtarowicz