Modernizacja parku „Dolinka Micholowska” – budowa placu do zabaw w Maniowach

Przedmiot projektu  - budowa 1 placu do zabaw w Maniowach.

 

Celem operacji była   poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Maniowy,  a zwłaszcza sposób wspólnego z dziećmi  spędzania wolnego czasu.

 

Operacja polegała   na budowie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Gminy Czorsztyn. Zagospodarowanie parku urządzeniami służącymi rekreacji i wypoczynkowi oraz późniejsze nasadzenie zieleni miało na celu zharmonizowanie przestrzeni z otaczającymi terenami zabudowy mieszkalnej. Uporządkowanie i modernizacja terenów niezagospodarowanych umożliwiło wykorzystanie „Dolinki Micholowskiej” jako przestrzeni publicznej służącej nie tylko mieszkańcom Maniów ale z uwagi na  jego ogólnodostępność  wszystkim  mieszkańcom Gminy Czorsztyn jak i również licznie przebywających  na niezwykle popularne na tym terenie wczasy rodzinne, turystom. Elementy wyposażenia  Placu stanowią:

 

1) Zestaw zabawowy składający się z wieży, zjeżdżalni, pomostu wiszącego oraz belkowego 

2)Małpi gaj w formie sześcioboku składającego się z linki wspinaczkowej, trapezu, ścianki linowej oraz pajęczyny.

3)Piaskownicy sześcioatnej.

4)Tablicy do malowania.

5)Urządzenie kółko –krzyżyk

6)Huśtawki podwójnej.

7)Dwóch huśtawek typu waga.

8)Trzech bujaków na sprężynie.

9) Zjeżdżalni niskiej

10). Schodów wyciętych w drewnianym balu.

11) 2 Tablic informacyjnych.

12)Dwóch koszy.

Plac zostanie ogrodzony zapewniając bawiącym się na nim maluchom pełne bezpieczeństwo.

 

Wartość całkowita 64 000,00 zł.

 

Projekt został zrealizowany w roku 2012r. Wniosek, złożony przez Gminę Czorsztyn za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację ze środków unijnych w wysokości 35 000,00 zł.

 

Beneficjent: Gmina Czorsztyn