MODERNIZACJA TURYSTYCZNEJ BAZY LOKALOWEJ

Przedmiot projektu :   Podniesienie walorów estetycznych oraz wzrost atrakcyjności obiektu poprzez modernizację   bazy lokalowej i utworzenie placu zabaw.

Celem operacji jestWzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Gorce-Pieniny poprzez podniesienie standardu obiektu turystycznego – modernizacja bazy lokalowej, utworzenie placu zabaw, organizację szkoleń propagujących w środowiskach wiejskich koncepcję organizowania wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki i turystyki wiejskiej jako alternatywnego źródła dochodu, ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Zakres projektu:

W ramach realizacji operacji wykonano remont połączony z modernizacją części budynku: świetlicy oraz sali tanecznej w istniejącym pensjonacie „ Jurkowski” położonym w centrum Ochotnicy Dolnej. W ramach wyposażenia sali tanecznej zakupiono efekt  dyskotekowy EUROLITE LED, H2O Pro Efekt wodny LED, zestaw kula + napęd+ 2 reflektory + filtry, projektor. Dla najmłodszych wykonano i wyposażono plac zabaw w urządzenia takie jak: huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, slider.  Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia  działalności gospodarczej oraz  do podniesienia  atrakcyjności infrastruktury wypoczynkowej w pensjonacie .

Projekt realizuje przedsięwzięcia LSR w zakresie atrakcyjnej oferty turystycznej obszaru Gorce-Pieniny.

Wartość całkowita: 78 688,06zł

Kwota dofinansowania: 50 000,00zł

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez osobę fizyczną  za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 Beneficjent: WOJCIECH JURKOWSKI – gmina Ochotnica Dolna

 

K.Kubik