Nabór 2/2016 - rozwój działalności gospodarczej

Opublikowano: środa, 26 października 2016, godz. 17.30

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje

z zakresu:

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym  produktów innowacyjnych

Cel szczegółowy 1.1 Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Cel ogólny 1 Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

 

Wskaźniki produktu:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje

 

 

Termin naboru: 10-24.11.2016


Wysokość dostępnych środków w naborze: 400 000 zł

 

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być niższa niż 25 001zł i nie może przekroczyć 200 000zł

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji


Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” pod adresem: ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem w godz. 8.00-15.00.

 

Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami należy:

  • złożyć na obowiązującym formularzu w wersji papierowej i elektronicznej na płytce CD/DVD - w 2 kompletach (należy mieć także dla siebie do potwierdzenia egzemplarz wniosku)
  • oraz importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl

 

 Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

 

Dokumentacja aplikacyjna: