Nabór do zespołu roboczego nad budową strategii marki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” realizuje projekt „Strategia budowania marki turystycznej regionu pienińsko-gorczańskiego” w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku – zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.

Celem projektu jest opracowanie Strategii Marki Turystycznej Regionu. Minimum 20 osobowa grupa mieszkańców obszaru czterech gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Szczawnica razem z ekspertami zewnętrznymi będzie miała za zadanie wskazanie, czym obszar LGD „Gorce – Pieniny” może się pochwalić i co warto promować, aby zwiększyć zainteresowanie turystów. Opracują też Oni wspólnie, plan jej wdrażania, ze wskazaniem konkretnych pomysłów, narzędzi czy źródeł finansowania. Strategia zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym, zarówno na organizowanych spotkaniach, jak i z wykorzystaniem elektronicznych form konsultacji.

Trwałym efektem będzie zawiązanie formalnego międzysektorowego partnerstwa (NGO, biznes, administracja) na rzecz realizacji celów strategii. Podmioty, które przystąpią do partnerstwa będą odpowiedzialne za realizację poszczególnych zapisów Strategii i planu działań. Ostateczna wersja Strategii Marki Turystycznej obszaru pienińsko - gorczańskiego zostanie przedstawiona mieszkańcom, których będziemy przekonywać do jej oficjalnego wdrożenia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD „Gorce – Pieniny” tel. 789 304 706, e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl

Osoby zainteresowane pracą w zespole roboczym (przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rolników, instytucje kultury, przedstawicieli poszczególnych gmin, młodzież itp.) zapraszamy do zgłoszenia swojej kandydatury do zespołu roboczego. Zgłoszenia można dokonać poprzez złożenie w biurze LGD „Gorce – Pieniny” formularza zgłoszeniowego.