Nabór na wolne stanowisko pracy – lista kandydatów

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny" przedstawia listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze  na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. projektów

 

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

1.

Jolanta Kałafut

ul. Długa 211

34-442 Łapsze Niżne

 

Wyłonieni kandydaci na wolne stanowisko zaproszeni zastaną na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zarząd (Komisję Rekrutacyjną).

Celem rozmowy kwalifikacyjnej będzie nawiązanie bezpośredniego kontaktu z  kandydatem oraz weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz ocena:

  1. predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
  2. posiadanej wiedzy na temat organizacji, w której ubiega się o stanowisko,
  3. rodzaju obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata, celów zawodowych kandydata

 

 Krościenko nad Dunajcem, 9.05.2018r.

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”