NABORY w pigułce

 

 

zakres

 

 

Numer i nazwa przedsięwzięcia

 

 

Numer naboru

Limit środków w naborze

[zł]

 

 

Ogólne zasady przyznawania pomocy

rozwój działalności gospodarczej

1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD

 

1/2017

LINK DO OGŁOSZENIA O NABORZE

488 685

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą

 

Na co?

Na operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa wpisujące się w przedsięwzięcie 1.1.2.

Co można kupić?

nowe maszyny, wyposażenie, oprogramowanie komputerowe, roboty budowlane  lub usługi – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 

Ile?

Pomoc jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowanych

 

Minimalna kwota pomocy 25 001zł

Maksymalna kwota pomocy   200 000zł

 

 

2/2017

LINK DO OGŁOSZENIA O NABORZE

200 000

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą

Na co?

Na operacje ukierunkowane na innowacje wpisujące się w przedsięwzięcie 1.1.2.

Co można kupić?

nowe maszyny, wyposażenie, oprogramowanie komputerowe, roboty budowlane  lub usługi – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Ile?

Pomoc jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowanych

 

Minimalna kwota pomocy 25 001zł

Maksymalna kwota pomocy   200 000zł

 

 

podjęcie działalności gospodarczej

1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety

3/2017

LINK DO OGŁOSZENIA O NABORZE

240 000

Dla kogo?

Dla osób fizycznych do 30 roku życia i/lub kobiet

 

Na co?

Na utworzenie nowego przedsiębiorstwa w sektorze turystycznym przez osoby do 30. roku życia i/lub kobiety.

 

Co można kupić?

nowe maszyny, wyposażenie, oprogramowanie komputerowe, roboty budowlane  lub usługi – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Ile?

Premia 60 000zł

podjęcie  działalności gospodarczej

1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

4/2017

LINK DO OGŁOSZENIA O NABORZE

480 000

Dla kogo?

Dla osób fizycznych

 

Na co?

Na utworzenie nowego przedsiębiorstwa

 

Co można kupić?

nowe maszyny, wyposażenie, oprogramowanie komputerowe, roboty budowlane  lub usługi – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Ile?

Premia 60 000zł

rozwój działalności gospodarczej

1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej

5/2017

LINK DO OGŁOSZENIA O NABORZE

360 541

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą

 

Na co?

Na operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa wpisujące się w przedsięwzięcie 1.2.3.

 

Co można kupić?

nowe maszyny, wyposażenie, oprogramowanie komputerowe, roboty budowlane  lub usługi – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 

Ile?

Pomoc jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowanych

 

Minimalna kwota pomocy 25 001zł

Maksymalna kwota pomocy   200 000zł

budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

1.1.1 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

6/2017

LINK DO OGŁOSZENIA O NABORZE

800 000

Dla kogo?

Dla Osób  prawnych, osób fizycznych

Na co?

Na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ile?

Pomoc jest przyznawana w wysokości

· 63,63% kosztów kwalifikowanych dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

· do 90% dla innych

Minimalna kwota pomocy 50 000zł

Maksymalna kwota pomocy        200 000zł

budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD

7/2017

LINK DO OGŁOSZENIA O NABORZE

300 000

Dla kogo?

Dla Osób  prawnych, osób fizycznych

z wyłączeniem  Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Na co?

Na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ile?

Pomoc jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż:

· 70% kosztów kwalifikowanych dla prowadzących działalność gospodarczą

· 95% dla innych

Minimalna kwota pomocy 50 000zł

Maksymalna kwota pomocy     100 000zł