Nabory wniosków w 2019 roku - OGŁOSZONE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”, działająca na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Miasto i Gmina Szczawnica, informuje o możliwości składania wniosków, w zakresie:

Nr

Nabór nr 1/2019

Nabór nr 2/2019

Nabór nr 3/2019

Nabór nr 4/2019

Nabór nr 5/2019

Zakres

rozwijania działalności gospodarczej

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

podejmowanie działalności gospodarczej

wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Przedsięwzięcie

1.1.2

Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym  produktów innowacyjnych

1.1.3

Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD

1.1.4

Spójne działania marketingowe na rzecz regionu

1.2.1  

Podejmowanie działalności gospodarczej

1.2.7

W zdrowym ciele zdrowy duch

Rodzaj beneficjenta

osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą

 

- Jednostki Sektora Finansów Publicznych

- osoby fizyczne

- osoby prawne

 

- Jednostki Sektora Finansów Publicznych

- osoby prawne

osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

- Jednostki Sektora Finansów Publicznych

- osoby prawne

Kwota wsparcia

 

od   25 001 zł

do 200 000 zł

 

od 100 000 zł

do 220 000 zł

 

do 50 000 zł

 

60 000 zł

 

do 50 000 zł

Poziom dofinansowania

do 70% kosztów kwalifikowanych (kk)

- do 63,63%  kk dla JSFP

- do 70% kk dla prowadzących działalność gospodarczą

- do 95% kk dla innych podmiotów

- do 63,63%  kk dla JSFP

 

- do 95% kk dla innych podmiotów

do 100%

- do 63,63%  kk dla JSFP

 

- do 95% kk dla innych podmiotów

Dostępne środki

w ramach naboru wynosi

289 185,00 zł

w ramach naboru wynosi 

221 258,00 zł

w ramach naboru wynosi 

100 000 zł

w ramach naboru wynosi 

180 000 zł

w ramach naboru wynosi 

250 000 zł

Szczegóły w poniższym linku

http://www.leadergorce-pieniny.pl/nabor-nr-1-2019-tworzenie-lub-rozwoj-atrakcyjnych-produktow-turystycznych-wykorzystujacych-zasoby-kulturowe-i-lub-naturalne-obszaru-lgd-w-tym-produktow-innowacyjnych.html

http://www.leadergorce-pieniny.pl/nabor-nr-2-2019-wykorzystanie-do-rozwoju-turystyki-zasobow-dziedzictwa-kulturowego-i-lub-naturalnego-obszaru-lgd.html

 

http://www.leadergorce-pieniny.pl/nabor-nr-3-2019-spojne-dzialania-marketingowe-na-rzecz-regionu.html

http://www.leadergorce-pieniny.pl/nabor-nr-4-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html

http://www.leadergorce-pieniny.pl/nabor-nr-5-2019-w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch.html