Nadzwyczalne Walne Zgromadzenie Członków 06.06.2019r.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”

zaprasza członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”, które odbędzie

się w dniu 6 czerwca 2019r. (czwartek) o godzinie 16:30 w Remizie OSP w Krościenku nad Dunajcem

 

w załączeniu proponowany program Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.